97. Klintehamn - Nybergs sko- & läderhandel


Nybergs skoaffär på Donnersgatan. Axel Nyberg byggde ut föräldrarnas boningshus 1913 och började sälja skor och lädervaror. Huset, som byggdes på 1800-talets mitt, har blivit ombyggt och ser helt annorlunda ut idag. 

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2014-05-14