96. Klintehamn - Betvågen


Vågen intill "lantmanna" användes för att väga betlassen innan betorna lastades på järnvägsvagnar för transport till sockerbruket i Roma. I bakgrunden syns Klinte Järn & Redskapshandel.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2014-05-14 - svanborg.se