93. Klintehamn - Wöhlers Warvsholm


Willy Wöhler lät bygga sin stora byggnad på varvsholmen 1899 och startade här pensionatsrörelse. På bilden, som är tagen när huset var nytt, ser man nyplanterade träd och buskar men än återstår arbete på tomten.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2014-05-14