92. Klintehamn - Ån rinner lugnt genom skogen.


Klinteån rinner från Hoxelmyr ner till Mölner och vidare ut på slättlandet vid Sicklings för att därefter skära genom Klintehamns centrum och ut i Klinteviken. Bilden är tagen där ån lugnt rinner genom skogen vid Sicklings.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2014-05-14