90. Klintehamn - Klinte kyrkan från söder


Klinte kyrka och kyrkogård sett från Klinteberget. Bilden från 1940-talet är tagen från söder. I vänsterkanten skymtar prästgården. 

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2014-05-14