9. Klintehamn - Donnerska huset på Strands

Mittpartiet av det stora huset är äldst, sannolikt från 1600-talet, och har ägts av flera generationer Stake, strandridare och köpmän. Donner förvärvade huset på 1770-talet och byggde ut det allt eftersom hans rörelse utvidgades. När Donner dog 1809 gifte änkan om sig med hans kompanjon N.J. Schwan. Schwans söner övertog affärsrörelsen och egendomen. 1845 försattes rörelsen i konkurs och huset kom därefter att ha många olika ägare.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2016-02-24 - svanborg.se