89. Klintehamn - Vägen till kyrkanVägen från samhället till Klinte kyrka - en grusväg som sommartid var dammig och gropig, höst och vår lerig och vintertid hal av lera eller is.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2014-05-14