87. Klintehamn - Kyrkan och kyrkstallarna


Vid Klinte kyrka fanns det förr stallar där kyrkbesökare som kom med häst och vagn kunde härbärgera dessa under gudstjänsten. Bilden är från 1890-talet.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2014-05-14