84. Klintehamn - Ån i Klinte


 Ån som rinner genom Klinte kommer från Hoxelmyr i Fröjel och mynnar i Klinteviken. På bilden rinner den längs Björkqvists och ner förbi garvare Lundgrens hus. Damerna har vågat sig ner till den lilla bäck som ån blir sommartid.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2014-05-14