82. Klintehamn - 40-talsvinter


 Vintrarna på 1940-talet var ovanligt kalla och snörika. Den här snövallen på Norra Kustvägen året 1947 var högre än Svanborgs staket.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2014-05-14