8. Klintehamn - Högre folkskolan

Huset var ursprungligen köpmansbostad byggt ca 1840 av Albrekt Lindström. Huset skänktes i slutet av 1890-talet av Ebba Herlitz donationsfond till Högre folkskolan. Till höger syns en brunn vid sidan av vägen.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2014-05-13