7. Klintehamn - Platsen som sen blev Kröken

Platsen där Donnersgatan möter Kustvägen, ca 1900. I bildens mitt syns Högre folkskolan och utanför skolan tycks postskjutsen skymta. Postkontoret låg en tid i skolbyggnadens södra del.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2014-05-13