68. Klintehamn - Mot Lilla Karlsö

Fiskebåten VY19 lämnar hamnen på väg till Lilla Karlsö. Den fyrkantiga konstruktionen mitt i vattnet är en dykdalb, som förr användes till att förtöja fartyg.  Längst ut på kajen syns stoppbocken på järnvägsspåret till hamnen. I bakgrunden syns "Varvet" med ett kryss över pensionatet.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2016-03-01 - svanborg.se