64. Klintehamn - Inte bara skutor


Turismen ökar under 1950-talet och antalet byggnader på hamnen har blivit fler och ytterligare en oljecistern har tillkommit. Huset till höger med de nordiska flaggorna framför är ett kafé.
 

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2016-03-01 - svanborg.se