63. Klintehamn - Välbesökt hamn


Båttrafiken är omfattande på 1950-talet. Järnvägsspåren finns kvar och bussen har en hållplats på hamnen, många personbilar. Vad kan det vara i den lilla kuren som tillkommit? Möjligen en våg?
 

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2016-03-01 - svanborg.se