61. Klintehamn - Hamnen och båt med flaggspel

På 1930-talet fanns förutom lotsens stuga med sin flaggstång även ett magasin av korrugerad plåt och vid bryggan för karlsöbåtarna hade det byggts en liten kiosk. Bilden är tagen från hopptornet längst ut på kajen.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2016-03-01 - svanborg.se