60. Klintehamn - Hamnen växer


Ångbåtar med passagerare och gods angör Klintehamn, skutor fraktar trävaror och spannmål. Hamnen har fått två järnvägsspår, men hästskjutsarna är fortfarande viktiga för att köra mindre mängder varor. Kajen är lerig och hal på vinter och torr och dammig på sommaren.
Tvåmastaren till höger är redare Odins Viktoria från Klintehamn och en av ångbåtarna är Gotlandsbolagets SS Klintehamn, den andra kan vara SS Gute.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2016-03-01 - svanborg.se