59. Klintehamn - Segelskutornas tid


Hamnen i Klintehamn var från början bara en liten holme av sand, Bornholmen. Under 1800-talet kom den att förbindas med stranden och möjligheterna att lägga till med lastfartyg förbättrades med åren. Här skeppades ut kalk, träbalkar och bräder. Järnvägsspåret till hamnen kom till omkring 1898. Bilden är från 1910. 

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2016-03-01 - svanborg.se