50. Klintehamn - Järnvägsstationen med semaforen och en liten perrong

Järnvägsstationen och spårområdet ca 1920. Bortom järnvägsvagnarna syns lokstallarna.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2014-05-14