49. Klintehamn - Järnvägsstation och bangård

Järnvägsstationen och spårområdet ca 1900. Järnvägen var smalspårig med spårvidden 891 mm. Intill spåret närmast stationsbyggnaden står en stolpe, troligen telefonstolpe.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2014-05-14