48. Klintehamn - Järnvägen gav arbete

Klintehamn-Roma Järnväg (KlRJ) - Järnvägen mellan Klintehamn och Roma invigdes 1898. Den användes i första hand för godstrafik, men även för persontrafik. På höstarna kördes stora mängder betor till sockerbruket i Roma, som i sin tur returnerade betmassa och melass som bönderna använde till djurfoder. För Klintehamns handlare innebar järnvägen en stor förbättring eftersom det blev mycket enklare att transportera tunga varor. En resa i personvagn med träbänkar från Klintehamn till Visby, med byte i Roma, tog ca två timmar 1930.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2014-05-14 - svanborg.se