47. Klintehamn - Donnerska huset på Strands

  Västra delen av Klintehamns centrum på 1930-talet. I bildens mitt syns Donnerska huset och tomten med norra och södra längorna samt den stora gården med trädgårdsland. I bildens nedre del syns järnvägsbanken med spåret som går ut till hamnen. Överst syns målburar och omklädningsrum på KIK:s fotbollsplan intill järnvägsspåret mot Hablingbo.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2014-05-14 - svanborg.se