40. Klintehamn - Tullhuset och verkstadslängan

Korsningen Donnersgatan-Kustvägen 1950-talet. Till vänster Herlitzska bodhuset på snedden i "kröken", rakt fram tullhuset från 1600-talet, till höger Strands verkstadslänga. En "sork" är på väg in i Gösta Larssons cykelverkstad.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2016-02-26 - svanborg.se