32. Klintehamn - Viken vid Bädden

Husen vid brovägen och Södra Kustvägen. Från vänster - Snöbohms magasin, Sundahls hus, bodar, tullhuset, Wallins hus och magasin, träd och buskar döljer Herlitz stora hus, ett hus med en gammal lada och sist skymtar Smitterbergs hus.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2016-02-26 - svanborg.se