31. Klintehamn - Vilken gatan?

På vilken gata står det unga paret? -  Tommy Johansson i Klintehamn hade svaret.
Huset till vänster är det hus som idag är sammanbyggt med f.d. Statoilmacken på Donnersgatan. Gaveln som skymtar till höger 
bakom trädet är det stora magasinet som tillhörde köpman Snöbom.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2016-02-26 - svanborg.se