3. Klintehamn - Donnerska huset vid kustvägen.

Donnerska huset med AB Gotlands Bank och Klinte Sparbank, 1920-tal.
Huset är 33 m långt, 10 m brett och har 11 m till gavelspetsen. Väggarna är ca 75 cm tjocka.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2016-02-26 - svanborg.se