25. Klintehamn - Vid ån intill Björkqvists

 Vid Klinteån tvättade många sin tvätt vår och höst, sommartid var det oftast för lite vatten i ån. Bilden är tagen från bron där kustvägen korsar ån. Huset tillhör Björkqvists fastighet.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2016-02-25 - svanborg.se