21. Klintehamn - Petrinis diversehandel

 Donnersgatan 40. Huset uppfördes omkring 1848 och här fanns under många år färgeri. Paret Petrini köpte huset ca 1900 och öppnade diversehandel. Huset köptes 1927 av M.C. Wetterling som startade handelsträdgård här.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2016-02-25 - svanborg.se