20. Klintehamn - Gamla hotellet

Klinte hotell på Donnersgatan från väster. Huset uppfördes troligen 1837 av sjökaptenen och hemmansägaren vid Robbjens J.G. Siggelin. Smålänningen Olof Hansson med hustrun Sofia övertog hotellet 1934 och lät göra en stor om- och tillbyggnad 1941.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2016-02-25 - svanborg.se