19. Klintehamn - Gamla hotellet

Klinte hotell på Donnersgatan. Huset uppfördes troligen 1837 av sjökaptenen och hemmansägaren vid Robbjens J.G. Siggelin. Han drunknade 1844 och 1845 såldes fastigheten till handlare G.N.W. Bachér, som 1873 flyttar till Strands. Sedan följer en rad olika ägare. Ander Johansson från Madesjö och hustrun Amanda började här med gästgiveri och hotell 1921. Olof Hansson övertog hotellet 1934 och lät göra en stor om- och tillbyggnad 1941.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2016-02-25 - svanborg.se