11. Klintehamn - Ett av klintebornas varmbad

Donners södra länga, som inrymde stallar, gjordes på 1900-talet om till verkstadslänga. Den inrymde även 1920-1939  Klintehamns Badförenings varmbadsinrättning.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga .- Uppdaterad 2016-02-24 - svanborg.se