1. Klintehamn - Strandänget vid Strands

Strandängen väster om Donnerska huset. - Donnerska huset till vänster och tullhuset till höger. Huset i mitten har haft många olika ägare och under 1900-talet fanns där en kaffeservering.

 

© 2009 Göran Svanborg, Arboga - svanborg.se - Uppdaterad 2016-02-26.