Mina släktingar


~~~  Här finns några av dem  ~~~

Klintehamns järnvägsstation på 1910-talet. Lokomotivföraren Theodor Jansson står i mitten framför lokomotivet.

Min morfar var lokomotivförare vid Klintehamn-Roma Järnväg.


Klinte Järn & Redskapshandel på 1930-talet.

Min farfar startade Klinte Järn- & Redskapshandel.


Kusiner 
Mina kusiner.

 

FLER 
© Göran Svanborg, Arboga, Sverige. 2011-11-03.