Johan Svahn Svanborg
född 1795-02-17, död 1848-07-28
Johan Svahn Svanborg
född 1795-02-17
Jönköping
Kristina församling
död 1848-07-28
Klovsten, Gränseryd 
Lommaryd
Jönköpings län

Sadelmakare, husar


Biografi ] [ Barn ]
Carl Nilsson Svahn
född 1763

död 1798-09-09
Jönköping, Kristina
Sjudare, båtkarl
                               
                          
                
                
                
                
Christina Andersdotter 
Ljungman
  
född 1763

död 1823-05-01
Jönköping, Kristina
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]Uniform för Smålands husarer

Uniform för Smålands husarer, modell 1895
 

Johan Svahn Svanborg, (fm ff)
född 1795-02-17 i Kristina församling i Jönköping; [1] [2] död 1848-07-28 i Gränseryd, Lommaryd.
Sadelmakare
Husar vid Smålands husarregemente.

Enligt prästens notering i födelseboken fick Carl Johan namnet Johannes!
Johannes Svahn var lärling hos sadelmakaren Johan Jacob Tesch på Svenska maden Nr 15 i Jönköping från 1811.
Johan Svahn tog den 4 maj 1816 värvning vid Smålands husarer. Han flyttade sommaren 1823 till Lommaryd där han blev husaren nr 19 Johan Svanborg vid Smålands husarregemente, livskvadronen Önnestorp och Örjestorp. (Smålands Husarregemente Livskvadronen, aktnummer SU-01-0019.) Han efterträdde förre dragonen Jonas Kraij som var gratialist och bodde kvar i torpet. Johan bodde i Önnestorps förgård innan han flyttade in till den gamla dragonen och hans hustru i dragontorp nr 19. 
På Örjestorp träffade Johan "kammarpigan" Maria Wetterholm. De gifte sig i januari 1825 i Gränna. Johan tjänade kung och rike som husar i 14 år. Men 1836 avskedades han "på egen begäran, som det brukar heta" skrev prästen i Lommaryd i dödboken. Familjen fick lämna soldattorpet och flyttade 1837 till Marknadsplatsen i Hullaryd. Senare blev de "inhysta" i torpet Klovsten i Gränseryd. Prästen skrev vidare att Johan "sjuknade den 14 juli under arbetet" och att han dog "utfattig" vid Klovsten i Lommaryd sommaren 1848 av hetsig feber.

I Lommaryds död- och begravningsbok har prästen noterat:
"Johan Swanborg död 1848-07-28 i Klofsten av hetsig feber, 53½ år. Han föddes d. 15 Februarii 1795. Fadren Arbetskarlen Carl Swahn i Jönköping och modren Lotta Stina. Fadren drunknade när Johan war 3 år. Hos Sadelmakaren Asck i Jönköping lärde Han Sadelmakareyrket och blef Gesäll. Såsom sådan ... och ... antog han d. 4 Maji 1816 värfning under namnet Swahn vid f.d. Cederströmska Husar-Regimentet och majoren Ernst v. Platens Squadron. Han uttjente sin 6-åriga Capitalation utan anmärkning. Kort därefter ingick han vid Smålands Hussarer för Nr 19 af LifSquadron, Önnestorp och Örjestorp, med namnet Swahnborg, och tjente för detta Nr i 14 år. Afskedades "på begäran", såsom det heter, 1836 med vitsord "att troget och väl sig under tjensten förhållit". Någon kroppsskada åberopas icke, och i tjensten lärer han warit oklanderlig; men rätta afskedsorsaken war "bristande nykterhet". Denna sorgliga böjelse störtade honom medförande fattigdom för hustru och barn. 1825 gifte han sig med sin efterlefwande Hustru Maria Wetterholm. Med henne hade han 6 barn; 3 söner och 3 döttrar hwilka nu lefva framdragna i fattigdom. Han förstörde sin arbetsförtjenst. Han hade god helsa; men sjuknade d. 14 Julii under arbete i Äspanäs Sunds Socken, trälade hem d. 15, förlorade talsgåfvan d. 23 och dog d. 28 Julii. Begr. d. 6 Aug." 

 Husarmössa m/1822, Smålands husarer


 

Gift 1825-01-23 i Gränna med kammarpigan
Gustava Maria Wetterholm, född 1795-12-25 i Röttle, Gränna.[3]

Barn:
Johan Fredrik Svanborg, född 1825-06-23 i Örjestorp, Lommaryd. (fm f)
Claes Wilhelm Svanborg, född 1827-12-04 i Örjestorp, Lommaryd.
Frans Otto Svanborg, född 1829-11-06 i Örjestorp, Lommaryd.
Fredrica Charlotta Svanborg, född 1832-08-12 i Örjestorp, Lommaryd.
Christina Amalia Svanborg, född 1835-09-19 i Örjestorp, Lommaryd.
Eva Maria Svanborg, född 1839-06-01 i Hullaryd, Lommaryd.
 


Noter.
1. Carl Johan döptes med namnet Johannes.
2. Faddrar: "Vittnen voro: Klåckaren G.A. Schaimberg. Gus. Mich. Vetterling. Mad. Sophia Malmström Jfn Elisabeth Boberg."
3. Anteckning i vigsellängden: "Vigde i Grenna Stads. Församling år 1825 d 23 Jan.
Husaren No 19 af Lif-Esquadronen vid Smålands K. Husar Regte Johan Svanborg från Örjestorps egor i Lommaryds Sockn och Kamar Pigan Maria Wetterholm i Finntorpet." 

Antavla ]

Källor:
Födelsebok Jönköping Kristina C:6 1780-1806.
Hfl Jönköping Kristina AI:9 1790-1801, sid 7. (AD)
Hfl Lommaryd AI:8 1816-1824, sid 132. 
Vigsellängd Gränna C:8 1806-1830, sid 47.
Hfl Lommaryd AI:9 1825-1830, sid 133. (AD)
Hfl Lommaryd AI:10 1831-1835, sid 278. (AD)
Hfl Lommaryd AI:11 1836-1840, sid 223 och 235. (AD)
Hfl Lommaryd A1:12 1841-1845, sid 45 och  233. (AD)
Hfl Lommaryd AI:13 1845-1849, sid 26. (AD)
Födda-vigda-döda Lommaryd C:5 1810-1860.
www.smålandshusarer.se

© 2007 Göran Svanborg, Arboga, Sverige.
Sidan är skapad med datorprogrammet Holger7 2004-05-31. Uppdaterad 2016-01-20.