Lagfart för fastigheten Strands 1:2 i Klinte.
Avskrift - Gotlands södra häradsrätt AII:17, 1916.

__________________________________________________________________________________________
 

2015-06-17/GSg