Köpebrev fastigheten Strands 1:2 i Klintehamn.
Avskrift - Gotlands södra häradsrätt AII:17, 1916.

 ____________________________________________________________________________________________

 

2015-06-17/GSg