Klintehamn i gamla bilder 1900-1950

| Husen och gatorna | Järnvägen | Hamnen | Klinteborna | Kyrkan | DiverseSläkten |

 

Strandängen nedanför Donners
1. Strandängen nedanför Strands

 

Husen och gatorna

Klicka på bilden

Bachérs på Norra Kustvägen
2. Bachérs på Norra Kustvägen

Donnerska huset med Gotlands Bank och Klinte Sparbank
3. Donnerska huset med Gotlands Bank och Klinte Sparbank

Porten till Donnerska husets gård
4. Porten till Donnerska husets gård

Strands länga
5. Strands norra länga

Gamla huset på Strands 1:2
6. Gamla huset på Strands 1:2

Kröken och Högrefolk
7. Donnersgatan möter Kustvägen

Högre folkskolan
8. Klintebor samlade vid Högre folkskolan

Donnerska huset 1920-tal
9. Donnerska huset 1920-tal

Donnersgatan - Strands södra länga och konditoriet
10. Strands södra länga och konditoriet

Strands verkstadslänga
11. Strands verkstadslänga

Klintehamns Privat Hotell
12. Klintehamns Privat Hotell

Handelsbanken på Donnersgatan
13. Handelsbanken på Donnersgatan

Vinterväg vid Handelsbanken 1921
14. Vinterväg vid Handelsbanken

Brodéns bokhandel
15. Brodéns bokhandel

Ahlströms järnhandel
16. Ahlströms järnhandel

Sigréns Ur på Donnersgatan
17. Sigréns Ur på Donnersgatan

Donnersgatan vid gamla Apoteket 1921
18. Donnersgatan vid gamla apoteket

Gamla Klinte Hotell från öster
19. Gamla Klinte Hotell från öster

Donnersgatan och hotellet från väster
20. Donnersgatan och hotellet från väster

Petrinis på Donnersgatan
21. Petrinis på Donnersgatan

Logen Ansgarius ordenshus
22. Logen Ansgarius ordenshus

Metodistkyrkan på Norra Kustvägen
23. Metodistkyrkan på Norra Kustvägen

Norra Kustvägen norr om ån, början av 1900-talet
24. Norra Kustvägen med garverier vid ån

Klinteån vid Björkqvists
25. Klinteån vid Björkqvists

Norra Kustvägen mot söder år 1900
26. Norra Kustvägen mot söder 1900

Nina Fredrikssons hus på Södra Kustvägen
27. Nina Fredrikssons hus på Södra Kustvägen

Är det möjligen Norpargränd? Hjälp mej!
28. Vilken gata är det här?

En solig sommardag - Var?
29. En solig sommardag på Södra kustvägen

Djurgårdslund 1915
30. Djurgårdslund ca 1915

Var står paret? Hjälp mej!
31. Var står paret?

Klintehamn sett från Gåsholmen
32. Klintehamn sett från Gåsholmen

Hästskjutsar vid gamla mejeriet och järnhandeln
33. "P-platsen" vid mejeriet och järnhandeln

Här har alla gamla klintebor lärt sig läsa, skriva, räkna
34. Hamnskolan

Klinte Bio
35. På klintebion visades filmer i 40 år 

Klinte kooperativa handelsförening, ca 1930
36. Koopen och Siggelins

Mejeriet 1940-talet
37. Nya mejeriet

Klinte Järn & Redskapshandel, 1930-talet
38. Svanborgs järnhandel

Donnerska huset 1950-tal
39. Donnerska huset på 1950-talet

Verkstadslängan och tullhuset
40. Tullhuset och  Strands verkstadslänge

Varvsholmsbron
41. Varvsholmsbron

Varvsholm med varmbadhuset
42. Badhuset på Varvsholm
Sparbanken och apoteket
43. Sparbanken och apoteket
Esso, Lövqvists cyklar och Resia
44. Cykelaffär och Resia
Klintegården
45. Snöbohms bostad blev Klintegården
Affärer på Donnersgatan, ca 1950
46. Cyklar, färg, bensin och diverse
Klintehamns centrum på 1930-talet
47. Klintehamns centrum på 1930-talet

KlRJ-personal vid tåget på järnvägsstationen
48. Stolta KlRJ-anställda vid sitt tåg

 

Järnvägen

Klicka på bilden

 

Stationsområdet ca 1900
49. Stationsområdet ca 1900

Stationsområdet hade tre spår
50. Stationsområdet hade tre spår

Järnvägsstationen 1920-tal
51. Järnvägsstationen på 1920-talet

Lokomotivet Klintehamn
52. Lokomotivet "Klintehamn"

Vatten för ångloken
53. Här kunde ångloken fylla på vatten

Lok Nr3 vintern 1947
54. Lok Nr3 vintern 1947

Järnvägsstationen och Posten
55. Järnvägsstationen och Posten

Rälsbussen från Visby har anlänt
56. Rälsbussen har anlänt

Landsvägsbussen ansluter
57. Landsvägsbussen ansluter

Stinsen vinkar av rälsbussen till Visby
58. Stinsen vinkar av rälsbussen till Visby

Segelskutor lastar trävaror 1910
59. Segelskutorna lastar trävaror

 

Hamnen

Klicka på bilden

Ångbåtar och skutor
60. Ångbåtar och skutor

Hamnen med magasin och tullstuga
61. Hamnen med magasin och lotskontor

Hamnen på 1940-talet
62. Lastning och lossning

Hamnen med järnväg, bilar, båtar
63. Gott om bilar och båtar

Hamnen med oljecistern och kaffé
64. Hamnen med oljecistern och kaffé

Småbåtsbryggan
65. Småbåtsbryggan

Fiskebåtsbryggan
66. Fiskebåtsbryggan

Avfärd till Karlsö stundar
67. Fullsatt för avfärd till Karlsö

På väg mot Lillön
68. På väg mot "Lillön"

På väg mot Storön
69
. På väg mot "Storön"

Utflykt i det gröna
70. Utflykt i det gröna

 

Klinteborna

Klicka på bilden


Vid vattenpumpen
71. Vid vattenpumpen

KIK:s bandylag 1926
72. KIK:s bandylag 1926

I väntan på kungligt besök
73. I väntan på kungligt besök

Kronprins Gustaf Adolf hälsas av klinteborna
74. Kronprins Gustaf Adolf i hövdingens bil.

Simpromotion i hamnen
75. Simpromotion i hamnen 1924

Han försöker få fart på sin MC
76. Det gäller att komma igång med stil

Favoritplats för klintebarnen - Gåsholmen 1913
77. Stranden - lekplats för klintebarnen

Simskoleklass på Balarn
78. Simskoleklass på barlastkajen

Torrsim på Balarn
79. Torrsim på Balarn

Tvättgummor
80. Tvätten ska hängas

Festdeltagare inför dansen på Condis
81. Finklädda för fest på Condis

Mycket snö och kallt på 40-talsvinter
82. 40-talsvinter

Maskerad på godtemplarnas
83. Maskerad på godtemplarlokalen

Klinteån
84. Klinteån

Josef Hägg med sin buss och...
85. "Häggen" med sin buss och...

Hamnen på 1930-talet
86. Hamnen 1930-tal

Kyrkan med stallarna
87. Klinte kyrka och prästgård

 

Kyrkan

Klicka på bilden

Kyrkan utan stallar
88. Kyrkan utan stallar 1900

Vägen till kyrkan
89. Vägen till kyrkan

Klinte kyrka och kyrkogård
90. Kyrkan och kyrkogården från berget

Kyrkan, prästgården och kyrkskolan från ovan
91. Kyrkan, prästgården och kyrkskolan

Skogen och ån
92. Skogen och ån

 

Diverse

Klicka på bilden


Wöhlers Warvsholm
93. Wöhlers Warvsholm

Carl O.F:s T-ford
94. Carl O.F:s Ford

Kyrkskolan
95. Kyrkskolan

Betvågen vid Lantmännen
96. Betvågen vid "lantmanna"

Nybergs skoaffär och boningshus
97. Nyberg och skoaffären

Klintebys brännvinsbränneri
98. Klintebys bränneri

Klintebys konservfabrik
99. Klintebys konservfabrik

 

Källor:
Klinteminnen av August Lindqvist
Minnen och kåserier från Klinthamn av Justus Jakobsson
Återblick - Hågkomster från Klinte av Einar Smith
Vandring genom sekler av Einar Smith
Husen och människorna i Norpargränd av Gösta Hassellöf
Husen och människorna på Donnersgatan, Brovägen och... av Gösta Hassellöf
www.klintewebben.se
www.historiskt.nu
www.gotlandstaget.se
 

  Tillbaka till
 Husen och gatorna
Järnvägen
Hamnen
Klinteborna
Kyrkan
Diverse

Till
 Släkten
Gästboken


© 2009 Göran Svanborg, Arboga, Sverige.
Uppdaterad 2016-01-16