Bouppteckning efter sjudaren Carl Svahn, Jönköpings rådhusrätt FIa:8, sid 113.

  

Tolkning av den handskrivna  texten

Den 5. Dec 1798.

Bouppteckning hållen i Jönköping den 22 November 1798, efter aflidna sjudaren

Carl Svahn, som den 11: förutgående September, genom vådelig händelse

lifvet mistade i vattnet och sig efterlemnat, utom Änkan

Christina Ljungman, Tvänne små sonen, Johannes på 4:de och

Gustaf ½:år gammal; Wärderingsmän; hökerie handlare

åldermannen Daniel Hultman samt peruqemakare

åldermannen N: M: Bjurström.

 

Tenn                                                                                                                 Specie

1: st: Stop .........................................................................................   24:-  

7: st: Diverse Tallrikar, 4: stämpde, 6:Mk, a’ 12.sk:Mk  ...................   1:24:-           2:-

 

Jernsaker

1: st: Gryta........................................................................................   16:-

1: st: Liten Ståhlgryta ........................................................................     8:-

1: st: Brå panna ................................................................................     6:-

2ne st: Smärre Dito.............................................................................     8:-

2ne st: Gryt krokar och 1: grepe .........................................................     3:-

1: st Spade........................................................................................     6:-

1: st Tälg och 1: Handyx ...................................................................    12:-

2ne st: Sågar ......................................................................................    12:-

2ne st: Navrar ....................................................................................      6:-

3ne st: Huggjern .................................................................................      3:-

2ne st: Höflar .....................................................................................      4:-

1: st: Tobaks Tallrik ..........................................................................         6:

1: st: Vedyx ......................................................................................      6:-

1: st: Hammar och Tång ....................................................................      6:-         2:1:6:-

 

Trä Persedlar

1: st: Litet Bord med 2:ne Klaffar ......................................................      8:-

1: st: glt Säng Ställe ...........................................................................      8:-

1: st: Do Dragbänk ............................................................................      8:-

1: st: Do Skåp ...................................................................................    12:-

1: st: Litet nyckelskåp .......................................................................      8:-

4: st: gl. Trä Stolar ............................................................................      6:-

1: st: gl. Kista ...................................................................................    16:-

1: st: Halfkista ...................................................................................    12:-

2ne st: gl. Skrin ..................................................................................    16:-

                                                                             .                                                         .

                                                                                     Transport       1:46:-        4:1:6:

 

(Ny sida)

                                                                                                                           

                                                                                     Transport       1:46:-        4:1:6:

 

1: st: gl Wagga .................................................................................      4:-

1: st: Do Köksbord ..........................................................................      2:-

1: st: Do Bordsskifva ........................................................................      2:-

1: st: Do Spinnråck ...........................................................................      3:-

1: st: Do Nystvinda ...........................................................................      1:-

2ne st: Lackspännen ..........................................................................    12:-

1: st: Brännvinsfjerding .....................................................................      6:-

3ne st: gl: Fjerdingar ..........................................................................      2:-

3ne st: Do Ämbar ..............................................................................      3:-         x:

 

Stenkäril

Byttor och 1. Bunke ........................................................................      2:-

1: st: Baktrog ...................................................................................      6:-

6: st: Diverse gl: Fjerdingar ...............................................................      2:-         x:

 

Porcellain och Glas

1: st. Liten Spegel ............................................................................      8:-

3ne st. Porcellains Tallrickar ..............................................................      3:-

3ne st: Halfstops Bouteiller ................................................................      2:-

1: st. Hvit halfstops Flaska 1: Brännvinsglas ......................................    11:-         x:

 

Stenkäril

För in alles .......................................................................................                   x:

 

Sängkläder

2ne st. gl. Dynor med fjäder 12:Mk á 3:sk:Mk ...................................    36:-

2ne st. Halm Madrasser ....................................................................      4:-

3ne st. Dito Huvuddynor ...................................................................      4:-

1: st: Blått och hvitt stickat täcke ......................................................    32:-

1: st. Getskinnsfäll ............................................................................    32:-

1: st. gl. Rya ....................................................................................      6:-

1: st. Kluttäcke ................................................................................    16:-         x:

 

Linnkläder

2ne st. gl: Blaggarns Lakan ................................................................      8:-

1: par Do Små gardiner ....................................................................      4:-

3ne st. gl. Skjortor ............................................................................    16:-

1: st. Liten Duk ................................................................................    12:-

3ne st. Bomulls näsdukar ...................................................................    24:-

1: st: Lång halsduk, 1: Nattkappa och 3ne Kragar ..............................      8:-

1: st: Bomullsnattmössa ....................................................................      2:-         x:

                                                                          .                                                            .

                                                                               Transport           1x:xx:-        x:x:x:

 

(Ny sida)

                                                                                                                           

                                                                               Transport           11:33:6:-     x:x:x:

Gångkläder

1: st. gl: Blå Råck .............................................................................    16:-

1: st. Do Jacka .................................................................................      8:-

2ne st. gl: Randiga västar ...................................................................      8:-

1: st: Buldans Tröja med Byxor ........................................................    12:-

1: st. gl: Blå Kappråck .....................................................................    16:-

1: st. Do Skinnhätta ..........................................................................      4:-

3ne par små gl. Byxor .......................................................................      3:-

3ne par Do Ullstrumpor .....................................................................      3:-

1: par Snösockor .............................................................................      1:-

1: st. Gördel ....................................................................................      1:-

1: par gl: Stöflar ...............................................................................      4:-

1: par Do Skor .................................................................................      4:-

1: st. gl. Hatt och 1: Ludenmössa ......................................................    16:-

 

Diverse Saker

4: st. gl. Säckar ................................................................................      8:-

7: Mkr Blångarn ..............................................................................    32:-

2ne st. Tälgknifvar .............................................................................      2:-

2ne st. Bordknivar och 6: gafflar ........................................................      3:-

2ne st. Små dragspånar .....................................................................      2:-

2ne st. Rak Knifvar och 2ne Borstar ...................................................      8:-

1: st: Hänglås ...................................................................................      1:-

1: st: Liten Dosa med diverse Knappar .............................................      2:-

1: st: gl. Psalmbok ............................................................................      6:-

1: st. Do Öfningsvåg .........................................................................      1:-         1:17:x

                                                                           .               _                                             .

                                                                               Summa Inventarii RDr          15:46:-

Gäld och Skuld

Begrafnings Kostnaden ................................................................................       7:-

Till Handelsman Malmström .........................................................................       6:24:-

Obetald hushyra ..........................................................................................       3:-

Till Herr Capitaine Ehrenpreus .....................................................................       1: 3:5x:-

Till Hx: Pehr Gyllings Auction .......................................................................       1:17:-

Skrivare arfvode ..........................................................................................          16:-

Wärderingsmännens Dito .............................................................................          16:-

                                                                                .                                                         .

                                                                                     Summa Gäld RDr          19:28:5x:-

Med then Edeliga förpligtelse, Lagen uti 15. Cap: Ärvdra balken bjuder

underskrifver

 

 

Sålunda uppgifvit och värderat; Intygar,